Klient som behöver skydd?

Vi erbjuder skyddat boende till personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Våra klienter har tillgång till vårt kompetenta och erfarna vårdteam under hela skyddsinsatsen. Hos oss finns socionomer, specialister inom PTSD, sexuellt våld och kompetens att möta barn som bevittnat eller utsatts för våld.

Kontakta oss

Nationella Skyddsinsatser

– spetskompetens inom skydd och säkerhet

Våra säkerhetssamordnare har polisiär bakgrund. Som en del i skyddsinsatsen ingår ett kompetent vårdteam för att på ett effektivt sätt möta våra klienters ofta multipla problematik.

De utsatta lever med en hotbild som kan vara kopplad till hedersrelaterat våld, kvinnofrid, vittnesskydd, avhopp från kriminella organisationer och nätverk, men också personer som är utsatta för stalkning. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och i samverkan med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper, men vi tar också uppdrag inom privat sektor.

Snabbt bästa möjliga skydd och stöd

För oss är det viktigt att samverka nära dig som uppdragsgivare för att optimera teamet och anpassa kunskapen och stödet runt klienten på bästa möjliga sätt. Vi har hög tillgänglighet och tar fullt ansvar för säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen under skyddsplaceringen.

All vår personal är utbildad inom strukturerade/ evidensbaserade riskbedömningar som är grunden i alla skyddsinsatser vi genomför. Vi samarbetar idag med cirka fyrtio olika kommuner och polismyndigheter, brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper. Kontakta oss gärna för referenser.

Andra tjänster vi tillhandahåller
Om ni har klient placerad inom eget skyddat boende eller genom annan verksamhet som inte kan tillgodose operativt skydd, kan vi genomföra säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen.

Vi kan även erbjuda utbildningar inom:

 • Riskbedömning (PATRIARK, SARA, SAM)
 • Personsäkerhet
 • Informationssäkerhet

Kontakta oss för
konsultation och åtgärdsplan

Vid förfrågan ring 0708-130 818 eller maila till info@skyddsinsatser.se

0708-130 818

Bred kompetens för samtliga klienter

Varje klient i vår verksamhet har tillgång till samma breda resurs bestående av

 • Säkerhetssamordnare med bakgrund som poliser eller livvakter
 • Socionomer för samordning och handledning, uppföljning och återrapportering till dig som uppdragsgivare
 • Leg. läkare, specialist i psykiatri för klinisk bedömning, medicinskt ansvar och sjukskrivning
 • Leg. psykoterapeut för strukturerade samtal och traumabehandling
 • Leg. psykoterapeut med inriktning traumabehandling/PTSD för barn och ungdom
 • Samtalsbehandling med kompetens inom sexuell traumatisering och våld i nära relation
 • Samtalsstöd vid komplex PTSD
 • Alkohol och drogterapeut för inventering av beroendeproblematik och stödsamtal
 • Beteendevetare för handledning av personal och för stödsamtal och insatsplanering
 • Möjlighet att genomföra Trappansamtal

Säkert boende idag

Skyddat boende, skyddsklass 1
Boendet är hemligt, har skalskydd, larm, kameror och personal på plats dygnet runt. Därmed kan akuta placeringar alltid tas emot om ledig plats finns. Boendet har sex stora rum tillgängliga för kvinnor med medföljande barn. Här finns tillgång till terapeut som kan ge extra samtalsstöd utöver den MI utbildade personalen. På boendet finns även lärarstöd. För medföljande barn finns möjlighet till screening för eventuell PTSD av leg. barn- och ungdomspsykoterapeut. En säkerhetssamordnare eller socionom ansvarar alltid för insatsens.

Skyddat boende, skyddsklass 2 och 3
Vi har flera boenden med personal i varierande grad. Boendena har skyddsanordningar som larm, förstärkta fönster, kameror etc för att tillgodose en trygg vistelse. En säkerhetssamordnare eller socionom ansvarar alltid för insatsens. Oavsett vilket av våra skyddade boenden klienten bor i står hela vårdteamet till förfogande.

Lägenheter, hemligt boende
Vi har även ett stort antal lägenheter i varierande storlek på olika orter i landet. Utöver en ansvarig säkerhetssamordnare eller socionom finns också stöd via en kontaktperson kopplad till varje boendeform. Stödet baseras på klientens behov och förmåga. Oavsett vilket av våra skyddade boenden klienten bor i står hela vårdteamet till förfogande.

Familjehem
För barn och ungdomar med skyddsbehov finns ett flertal familjehem. Alla med lång erfarenhet av att jobba med skyddspersoner under vår handledning. Vi har tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga. En socionom ansvarar alltid för insatsens i samverkan med en säkerhetssamordnare.

Om oss

NSI grundades 2012 med målet att vara ett multidisciplinärt och högkvalitativt alternativ inom säkerhetssektorn. Vi såg tidigt att kombinationen av det beteendevetenskapliga och det polisiära perspektivet var kraftfullt i arbetet med hot- och våldsutsatta. När vi kombinerar olika erfarenheter och kompetenser på vägen mot ett gemensamt mål blir 1+1=3. Med fokus på behoven hos våra skyddspersoner har vi aktivt utvecklat den sammansättning av kompetenser och funktioner som krävs i arbetet med och för dem. Personalgruppen utgörs idag av ett 20-tal anställda med bakgrund inom polis, näringsliv, socialtjänst, kriminalvård och akademi, med specialistutbildning inom kris, trauma och sexuell utsatthet. Därutöver arbetar ett 50-tal personer på uppdrag av oss ute i landet.

Vi är idag en av Sveriges främsta leverantörer av personsäkerhetstjänster. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar från utbildning och konsultation till operativt stöd som omfattar skyddat boende med psykosocialt stöd och krishantering.

Vi anlitas av privatpersoner, företagsledningar och myndigheter, både nationellt och internationellt.