Säkerhet och riskhantering

Vi hjälper våra kunder att hantera risker i en snabbare och alltmer föränderlig värld. Våra medarbetare är internationellt erfarna problemlösare med erfarenhet av säkerhetsarbete från några av världens största företag.

Kontakta oss

Nationella Skyddsinsatser

– spetskompetens inom personsäkerhet och riskhantering

Med en generellt växande exponering av gemene man, förmögna individer, myndighetsföreträdare och offentliga personer kombinerat med en snabb teknisk utveckling, har den upplevda hot- och riskbilden förändrats. Samtidigt har samhällets resurser för att skydda stadigt minskat vilket i realiteten medfört att åtgärder för att hantera risker och trygga den personliga säkerheten i stället måste initieras av den utsattes arbetsgivare eller den enskilde själv.

För att minimera riskerna krävs i många fall ett sammanhängande system av åtgärder som kompletterar varandra samtidigt som varje del skyddar dess utpekade tillgångar.

Med ett proaktivt säkerhetsarbete kan möjliga risker belysas och analyseras för att formulera hållbara åtgärder. Vid en konsultation går vi igenom och bedömer riskerna och hur dessa bör hanteras. Vårt mål är att ge alla kunder personliga och unika säkerhetslösningar utifrån deras specifika behov.

För oss är det viktigt att arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att vi tillsammans ska komma fram till ett fungerande upplägg. Vi kan erbjuda konsultation inom en rad olika områden beroende på er situation. Vi har hög tillgänglighet och erbjuder även operativa tjänster i de fall det behövs.

Konsultation

 • Riskhantering
 • Personsäkerhetsanalys
 • Internationella uppdrag
 • Utredning
 • Jourtjänst
 • Koordinator

Operativa tjänster

 • Personskydd
 • Säkerhetsförare
 • Skyddat boende

Akademi

Vi jobbar med evidensbaserad metodik för lärande enligt 6D- principen (Define, Design, Deliver, Drive, Deploy, Document) och med Kirkpatrick-certifierade utbildare. Vi är vana vid komplicerade projekt med stora grupper av anställda och jobbar i nära samarbete med kund för att på kortast möjliga tid få ut största möjliga resultat.

Våra personsäkerhetsutbildningar i exempelvis konflikthantering är mycket uppskattade och har vunnit internationell uppmärksamhet i form av ”Best Practice”.

 • Konflikthantering
 • Personlig säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Krishantering
 • Självskydd
 • Självskydd kvinna
 • Resesäkerhet
 • Personsäkerhet kvinna
 • PDV (Pågående Dödligt Våld)

Föreläsningar som gör skillnad

Många av våra kunder använder framgångsrikt vårt ”Lunch & Learn”- koncept för att öka medarbetarnas kompetens i säkerhetsfrågor på ett avslappnat och tidseffektivt sätt. Både personal och ledning kan uppfatta information och budskap mer effektivt om det framförs under en timme av en extern föreläsare.

Livvakten Carl

Åren utomlands som den ständigt redo var över. Carl hade tagit av sig skyddsvästen och lagt ned sina försvar. Nu väntade ett liv långt ifrån det som kringflackande livvakt till diplomater, kungligheter, artister, politiker och näringslivstoppar runt om i världen. Han återvände till Sverige för ett lugnare liv. Inga fler biljakter, inga nödutgångar, inga vapen eller bilbomber. Men det är då det smäller.

Läs mer här Talarforum 

Susanne Strand
stalkerexpert men även docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS), Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen och rättspsykiatrin vad avser stalkning, riskbedömning och riskhantering.

Susanne har ett nära samarbete med NSI och är en mycket uppskattad föreläsare. Läs mer om Susanne här 

 

Tillgängliga ”Lunch & Learn”- föreläsningar:

 

Person- och informationssäkerhet

Carl, Risk management-konsult/Livvakt

 

Stalkning

Susanne Strand, docent i kriminologi

Analys

Riskanalys

Bedömning och hantering av hot och risk för våld och övergrepp av olika slag intar idag en central roll i de flesta organisationer och företag. För många kan det få stora konsekvenser om de inte bedöms och hanteras rätt. Vi erbjuder strukturerade riskanalyser med evidensbaserade metoder för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen så snabbt som möjligt.

Bakgrundskontroll vid anställning

Vi tar reda på det du bör känna till innan rekryteringen kommit för långt. Bakgrundskontroller utfört på rätt sätt med bakgrundsfakta – t.ex. uppgifter om kriminellt förflutet eller om CV:t verkligen stämmer  kan ha stor betydelse för din bedömning av en kandidat. Felrekryteringar är en dokumenterat stor kostnad för svenska företag, som i många fall kan undvikas genom en professionellt utförd bakgrundskontroll.

 

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Hotbildsbedömning
 • Bakgrundskontroll vid anställning

Om oss

NSI grundades 2012 med målet att vara ett multidisciplinärt och högkvalitativt alternativ inom säkerhetssektorn. Vi såg tidigt att kombinationen av det beteendevetenskapliga och det polisiära perspektivet var kraftfullt i arbetet med hot- och våldsutsatta. När vi kombinerar olika erfarenheter och kompetenser på vägen mot ett gemensamt mål blir 1+1=3. Med fokus på behoven hos våra skyddspersoner har vi aktivt utvecklat den sammansättning av kompetenser och funktioner som krävs i arbetet med och för dem. Personalgruppen utgörs idag av ett 20-tal anställda med bakgrund inom polis, näringsliv, socialtjänst, kriminalvård och akademi, med specialistutbildning inom kris, trauma och sexuell utsatthet. Därutöver arbetar ett 50-tal personer på uppdrag av oss ute i landet.

Vi är idag en av Sveriges främsta leverantörer av personsäkerhetstjänster. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar från utbildning och konsultation till operativt stöd som omfattar skyddat boende med psykosocialt stöd och krishantering.

Vi anlitas av privatpersoner, företagsledningar och myndigheter, både nationellt och internationellt.